ศูนย์ประสานงานกลุ่มผู้ค้าเครื่องใช้ในสำนักงาน

ร้านมิตต์แท้ สาขา 00003
เลขที่ 147/9, 147/10, 147/12, 147/13 หมู่ที่ 11 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
โทร. 056-631-384, 056-633-114
แฟ็กซ์ 056-631-269
มือถือ 087-210-8118
คุณน้ำผึ้ง แย้มพิพัฒน์ (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ)

องค์กรเอกชน

กลุ่มผู้ค้าเครื่องใช้ในสำนักงาน
เลขาธิการกลุ่มฯ คุณพงษ์เทพ ศรวณียารักษ์ 081-373-8624
เหรัญญิกกลุ่มฯ คุณจิราวุฒิ ไชยกุล 085-154-2444

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันเสาร์
08:30 น. - 17:00 น.