สมาชิกกลุ่มผู้ค้าเครื่องใช้ในสำนักงานภาคอีสาน

หนองบัวลำภู

ภาคกลาง

สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร

สุพรรณบุรี

ภาคใต้

นครศรีธรรมราช

สุราษฎร์ธานี