บจก. สิริปัตตานี

ชื่อเจ้าของกิจการ-
เลขที่ / ถนน69, 71 ถนนอุดมวิถี
ตำบลอาเนาะรู
อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94000
รหัสทางไกล073
เบอร์โทรฯ334-898
เบอร์แฟ็กซ์334-898
เบอร์มือถือ-
อีเมลsiripattani.purchase@gmail.com
เว็บไซต์-