หจก. ศรีชัยศึกษาภัณฑ์สกลนคร

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ ทัศนา ถาวรวิสุทธิกุล
เลขที่ / ถนน1709/18-19 ถนนเปรมปรีดา
ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์47000
รหัสทางไกล042
เบอร์โทรฯ711-479
712-479
เบอร์แฟ็กซ์714-850
เบอร์มือถือ081-601-4633
อีเมล-
เว็บไซต์-