บริษัท เกียรติสินธุ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ ทัชชภร เพ็ชรวรุณ (ปาล์ม)
เลขที่ / ถนน18/69-73 ถนนแม่หลวน
ตำบลตลาดเหนือ
อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์83000
รหัสทางไกล076
เบอร์โทรฯ211-702
211-316
เบอร์แฟ็กซ์211-520
เบอร์มือถือ081-956-3344
อีเมลkiatsinphuket@gmail.com
เว็บไซต์-