หจก. ศรีมาตุลีเซ็นเตอร์

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ สุวิไล วิทยาวรางกูร
เลขที่ / ถนน671/4-7 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน
ตำบลนครสวรรค์ตก
อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์60000
รหัสทางไกล056
เบอร์โทรฯ334-593
334-594
เบอร์แฟ็กซ์226-756
เบอร์มือถือ081-533-5537
อีเมล-
เว็บไซต์-