บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ ประกายพรึก ประคุณสุขใจ
เลขที่ / ถนน23 ถนนประชาสโมสร
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40000
รหัสทางไกล043
เบอร์โทรฯ237-005
237-006
237-007
237-008
เบอร์แฟ็กซ์333-611
333-612
เบอร์มือถือ081-681-8043
อีเมลsuksapan.kk@gmail.com
เว็บไซต์-