หจก. ศึกษาภัณฑ์เพชรบุรี

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ ศุภาวดี ลัภยานุกูล
เลขที่ / ถนน89 ถนนราชดำเนิน
ตำบลคลองกระแชง
อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์76000
รหัสทางไกล032
เบอร์โทรฯ411-627
411-727
เบอร์แฟ็กซ์425-596
เบอร์มือถือ-
อีเมลspphet@hotmail.com
เว็บไซต์-