บจก. สวัสดีเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ นฤมล ประหยัดรัตน์
เลขที่ / ถนน91 หมู่ 13 ถนนบุรีรัมยย์-สตึก
ตำบลชุมเห็ด
อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31000
รหัสทางไกล044
เบอร์โทรฯ612-290
612-291
เบอร์แฟ็กซ์601-237
เบอร์มือถือ081-877-2249
อีเมล-
เว็บไซต์-