ร้าน ข.ไข่เครื่องเขียน

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ เดชาธร จงจรัสพร
เลขที่ / ถนน9 ซอย 3 ถนนอู่ทอง
ตำบลบ้านเหนือ
อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์71000
รหัสทางไกล034
เบอร์โทรฯ511-441
515-020
เบอร์แฟ็กซ์512-499
เบอร์มือถือ086-392-6193
อีเมล-
เว็บไซต์-