พิมพ์

บริษัท สัตหีบมณีรักษ์ จำกัด

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ พงษ์เทพ ศรวณียารักษ์
เลขที่ / ถนน21/37 หมู่ 4 ซอยเทพประสาท
ตำบลสัตหีบ
อำเภอเมืองสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20180
รหัสทางไกล038
เบอร์โทรฯ435-555
736-475
เบอร์แฟ็กซ์436-864
เบอร์มือถือ081-998-2020
อีเมลpongthep@maneerak.co.th
เว็บไซต์-