หจก. แสงเจริญ กม.7 วัสดุการศึกษา

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ ปธิกร มงคลธนากูล
เลขที่ / ถนน108 หมู่ 7 ถนนศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย
ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33000
รหัสทางไกล045
เบอร์โทรฯ826-396
เบอร์แฟ็กซ์826-395
เบอร์มือถือ081-790-3953
อีเมล-
เว็บไซต์-