ร้านเอกวิทยา

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ ภาวิณี ตั้งทรงเจริญ
เลขที่ / ถนน87/28-30 ถนนป่าประดู่
ตำบลท่าประดู่
อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์21000
รหัสทางไกล038
เบอร์โทรฯ876-788
เบอร์แฟ็กซ์615-704
เบอร์มือถือ081-590-4016
อีเมลakeviya_ry@hotmail.com
เว็บไซต์-