หจก.พิมลพานิช บึงกาฬ ๒๕๕๖

ชื่อเจ้าของกิจการนาย ภาสกร วงษ์ใบแก้ว
เลขที่ / ถนน108 หมู่ที่ 8
ตำบลบึงกาฬ
อำเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์43140
รหัสทางไกล042
เบอร์โทรฯ491-111
491-113
เบอร์แฟ็กซ์491-112
เบอร์มือถือ085-010-9582
อีเมลwongbaikaew-ph@hotmail.com
เว็บไซต์-