บริษัท เอกวิทยา จำกัด

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ ภาวิณี ตั้งทรงเจริญ
เลขที่ / ถนน327/12 ถนนสุขุมวิท
ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์21000
รหัสทางไกล038
เบอร์โทรฯ617-688
เบอร์แฟ็กซ์617-689
เบอร์มือถือ081-590-4017
อีเมลakeviya_ry@hotmail.com
เว็บไซต์-