ร้านสวัสดีโอสถ

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ ธนัท วัฒนพรมงคล
เลขที่ / ถนน898/20 ถนนเศรษฐกิจ 1
ตำบลมหาชัย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์74000
รหัสทางไกล034
เบอร์โทรฯ811-009
เบอร์แฟ็กซ์412-116
เบอร์มือถือ089-449-7973
อีเมลone_twenty_two@hotmail.com
เว็บไซต์-