หจก. สวนหนังสือ

ชื่อเจ้าของกิจการนางสาว พัตสา ไตรแสง
เลขที่ / ถนน8 หมู่ 15 ถนนพิศาล
ตำบลเวียง
อำเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57160
รหัสทางไกล053
เบอร์โทรฯ796-100
795-807
795-808
เบอร์แฟ็กซ์669-919
เบอร์มือถือ081-885-6866
อีเมลlek-sine@hotmail.com
เว็บไซต์-