ร้านโชคชัยวิทยา

ชื่อเจ้าของกิจการนาง จงกล ลัภยานุกูล
เลขที่ / ถนน78-80-82 ถนนสุรินทร์ฤาชัย
ตำบลท่าราบ
อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์76000
รหัสทางไกล032
เบอร์โทรฯ425-848
เบอร์แฟ็กซ์426-431
เบอร์มือถือ084-756-9333
อีเมลchokechai.ccw@gmail.com
เว็บไซต์-