บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์กาฬสินธุ์ จำกัด

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ อภิรักษ์ ทองเขาอ่อน
เลขที่ / ถนน44 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชาญยุทธวิทยา ถนนอรรถเปศล
ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46000
รหัสทางไกล043
เบอร์โทรฯ816-700, 816-800, 816-801, 816-802
เบอร์แฟ็กซ์816-600
เบอร์มือถือ089-775-5543
อีเมล-
เว็บไซต์-