บริษัท คลังพลาซ่า จอมสุรางค์ จำกัด

ชื่อเจ้าของกิจการคุณไพจิตร มานะศิลป์
เลขที่ / ถนน24 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์30000
รหัสทางไกล044
เบอร์โทรฯ260-336
เบอร์แฟ็กซ์252-534
เบอร์มือถือ081-877-2288
อีเมลpaijit.m@gmail.com
เว็บไซต์-