หจก. เจิดจ้าศึกษาภัณฑ์ (ฮกกี่)

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ รุ่งทิพย์ ตั้งเจิดจ้า
เลขที่ / ถนน99 หมู่ที่ 17
ตำบลพิมาย
อำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์30110
รหัสทางไกล044
เบอร์โทรฯ285-333
เบอร์แฟ็กซ์285-444
เบอร์มือถือ081-185-4433
อีเมล-
เว็บไซต์-