หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ เขมณัฐ บัณฑุวนิช
เลขที่ / ถนน337 ถนนวชิรปราการ
ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20000
รหัสทางไกล038
เบอร์โทรฯ791-172
เบอร์แฟ็กซ์273-937
เบอร์มือถือ081-862-5082
อีเมล-
เว็บไซต์-