หจก. เชวงว่องวาณิช

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ วัฒนา ว่องวาณิช
เลขที่ / ถนน182-184 ถนนชนปรีดา
ตำบลปากแพรก
อำเภอเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์80110
รหัสทางไกล075
เบอร์โทรฯ412-716
411-719
เบอร์แฟ็กซ์412-718
เบอร์มือถือ081-894-3006
อีเมลchawangwong@hotmail.com
เว็บไซต์-