หจก. เชียงใหม่สมุดลานนา

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ ฉัฐพร ธารัตถพันธุ์
เลขที่ / ถนน209/6 ถนนช้างเผือก
ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50300
รหัสทางไกล053
เบอร์โทรฯ222-360
218-252
เบอร์แฟ็กซ์226-871
เบอร์มือถือ081-881-8066
อีเมลsamudlana@hotmail.com
เว็บไซต์-