หจก. ตากบุ๊คเซ็นเตอร์

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ เอกชัย พัฒนาชวนชม
เลขที่ / ถนน4/15-16 ถนนมหาดไทยบำรุง
ตำบลหนองหลวง
อำเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก
รหัสไปรษณีย์63000
รหัสทางไกล055
เบอร์โทรฯ541-556
513-321
เบอร์แฟ็กซ์513-323
เบอร์มือถือ081-786-2047
อีเมล-
เว็บไซต์-