ร้าน ท.ศึกษาภัณฑ์

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ กิติชัย แซ่ลิ้ม
เลขที่ / ถนน583 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน
ตำบลตลาด
อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์44000
รหัสทางไกล043
เบอร์โทรฯ711-584
742-302
เบอร์แฟ็กซ์742-301
เบอร์มือถือ081-906-8949
อีเมลkitichai_saelim@hotmail.com
เว็บไซต์-