บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ สิทธิพงษ์ พุฒิไพโรจน์
เลขที่ / ถนน68 ถนนสุริยะประดิษฐ์
ตำบลบางนาค
อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
รหัสไปรษณีย์96000
รหัสทางไกล073
เบอร์โทรฯ511-1888
เบอร์แฟ็กซ์512-848
เบอร์มือถือ089-669-8278
อีเมลtle5815@hotmail.com
เว็บไซต์-