ร้านมาโนชเจริญศิลป์พานิช

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ ภารดี ปัญญาวชิราภรณ์
เลขที่ / ถนน2/1 ถนนราชดำเนิน
ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73000
รหัสทางไกล034
เบอร์โทรฯ258-982
เบอร์แฟ็กซ์218-516
เบอร์มือถือ087-411-0336 (คุณรุ่งอรุณ)
อีเมลai_yaa55@yahoo.com
เว็บไซต์-