บริษัท โมเดิร์นลำพูน (2535) จำกัด

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ สำราญ นวชัย
เลขที่ / ถนน178 ถนนรอบเมืองนอก
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
รหัสทางไกล053
เบอร์โทรฯ510-556
510-713
เบอร์แฟ็กซ์511-861
เบอร์มือถือ081-884-8544
อีเมล-
เว็บไซต์-