หสม. รัตนผล

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ วัฒนชัย ภูวกุล
เลขที่ / ถนน104-112 ถนนท่าแพ
ตำบลช้างม่อย
อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50300
รหัสทางไกล053
เบอร์โทรฯ234-777
234-812
เบอร์แฟ็กซ์251-512
เบอร์มือถือ081-883-5202
อีเมล-
เว็บไซต์-